ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
281
06 ก.พ. 2558
32 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/2557 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
23 ก.ย. 2557
33 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/2557 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
12 ก.ย. 2557
34 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/2557 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
16 ส.ค. 2557
35 สมัยวิสามัญที่ 2/2557 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
24 ก.ค. 2557
36 รายงานการประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
27 มิ.ย. 2557
37 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก(นายกแถลงการต่อสภาองคการบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ) ดาวน์โหลดเอกสาร
203
24 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4