ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 ก.ค. 2560
12 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 พ.ค. 2560
13 ประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 มี.ค. 2560
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
06 ก.พ. 2558
15 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/2557 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
23 ก.ย. 2557
16 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/2557 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
12 ก.ย. 2557
17 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/2557 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
16 ส.ค. 2557
18 สมัยวิสามัญที่ 2/2557 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
24 ก.ค. 2557
19 รายงานการประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 มิ.ย. 2557
20 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก(นายกแถลงการต่อสภาองคการบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
24 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2