ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2564 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
05 พ.ค. 2564
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
16 เม.ย. 2564
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
29 ก.ย. 2563
4 บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
25 ส.ค. 2563
5 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 ส.ค. 2563
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 ส.ค. 2563
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
17 เม.ย. 2563
8 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
16 เม.ย. 2563
9 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 มี.ค. 2563
10 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
17 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4