ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2564 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
05 พ.ค. 2564
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
16 เม.ย. 2564
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
29 ก.ย. 2563
4 บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
25 ส.ค. 2563
5 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
17 ส.ค. 2563
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
05 ส.ค. 2563
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 เม.ย. 2563
8 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
16 เม.ย. 2563
9 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
07 มี.ค. 2563
10 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
17 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4