ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 ม.ค. 2563
12 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ม.ค. 2563
13 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายบ้านนายเวียง หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 ม.ค. 2563
14 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายบ้านนายเวียง หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ม.ค. 2563
15 ราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายบ้านนายเวียง หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ม.ค. 2563
16 ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ม.ค. 2563
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายฟาร์มหมูครูบานชื่น หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ม.ค. 2563
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ม.ค. 2563
19 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ม.ค. 2563
20 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25