ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายช่องหลอด หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 พ.ค. 2565
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวัดท่าสะท้อน-สายหลังเขา หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 พ.ค. 2565
3 ราคากลางโครงการยกระดับถนน สายสามแยกสำนักชี - หัวถนน หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 พ.ค. 2565
4 ราคากลางโครงการยกระดับถนน สายทางเข้าหมู่บ้าน - โรงเรียนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน. ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 พ.ค. 2565
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวัดท่าสะท้อน - สายหลังเขา หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 พ.ค. 2565
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายช่องหลอด หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 พ.ค. 2565
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 เม.ย. 2565
8 ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปา วางท่อ PE หน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 มี.ค. 2565
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังบ้านนายมงคล - ห้วยรัตนโกศัย หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 มี.ค. 2565
10 ราคากลางโครงการบุกเบิกถนน สายหนองนน - เขาบ่อเพลง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34