ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ม.ค. 2565
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ธ.ค. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 พ.ย. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ต.ค. 2564
5 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบประปา สายทุ่งคา ม.7 บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
06 ก.ย. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ก.ย. 2564
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงประกอบอาหาร ศดม.อิกมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
65
31 ส.ค. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
05 ส.ค. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 ก.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
07 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30