ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายเวียงประสาน หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 มิ.ย. 2563
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายห้วยสิทธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 มิ.ย. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับผิวจราจรหินคลุก สายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 มิ.ย. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกสำนักชี - สายหัวถนน หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 มิ.ย. 2563
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 มิ.ย. 2563
6 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 มิ.ย. 2563
7 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงระบบประปา สายช่องหลอด หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
08 เม.ย. 2563
8 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
31 มี.ค. 2563
9 เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 มี.ค. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ASPHALTIC CONCRETE สายฟาร์มหมูครูบานชื่น หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26