ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายฟาร์มหมูครูบานชื่น หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 ม.ค. 2563
2 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายฟาร์มหมูครูบานชื่น หมู่ที่ 5 บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 ม.ค. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ม.ค. 2563
4 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ม.ค. 2563
5 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ม.ค. 2563
6 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ม.ค. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายบ้านนายเวียง หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ม.ค. 2563
8 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายบ้านนายเวียง หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ม.ค. 2563
9 ราคากลาง โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายบ้านนายเวียง หมู่ที่ 3 บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ม.ค. 2563
10 ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.ท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25