ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบประปา สายทุ่งคา ม.7 บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ก.ย. 2564
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงประกอบอาหาร ศดม.อิกมุสซอลาฮ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 ส.ค. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ส.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 ก.ค. 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
07 มิ.ย. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 พ.ค. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 เม.ย. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 มี.ค. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 ก.พ. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
04 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30