ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภิรมย์ หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 พ.ย. 2562
2 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่ีขีด หมู่ที่ 7 บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 พ.ย. 2562
3 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องหลอด หมูู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 พ.ย. 2562
4 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายห้วยสิทธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 ต.ค. 2562
5 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ต.ค. 2562
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ต.ค. 2562
7 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายห้วยสิทธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 ก.ย. 2562
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภิรมย์ หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ก.ย. 2562
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่ขีด หมู่ที่ 7 บ้านศรีเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 ก.ย. 2562
10 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการยกระดับถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22