ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
176
02 ต.ค. 2562
2 คู่มือการลา ดาวน์โหลดเอกสาร
175
18 ก.ค. 2562
3 การจัดองค์ความรู้ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
07 มิ.ย. 2562
4 แนวทางการลงโทษทางวินัยขอข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
04 มี.ค. 2562
5 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
11 ม.ค. 2562
6 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
159
11 ม.ค. 2562
7 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในองค์กร เข็มวิทยะฐานะจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
06 ธ.ค. 2561
8 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในองค์กร การแต่งกายของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
13 ต.ค. 2561
9 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในองค์กร การจัดระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
201
04 ก.ค. 2561
10 การจัดองค์ความรู้ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
04 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4