คู่มือการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
26 มี.ค. 2564
2 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
26 มี.ค. 2564
3 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
26 มี.ค. 2564
4 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
26 มี.ค. 2564
5 การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนและการละเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 มี.ค. 2564
6 การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
26 มี.ค. 2564
7 การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
26 มี.ค. 2564
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
127
26 มี.ค. 2564
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
26 มี.ค. 2564
10 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
26 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4