คู่มือการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
26 มี.ค. 2564
2 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 มี.ค. 2564
3 แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Formation and Evaluation of the Internal Control System ดาวน์โหลดเอกสาร
79
26 มี.ค. 2564
4 คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
72
26 มี.ค. 2564
5 คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
89
26 มี.ค. 2564
6 คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 มี.ค. 2564
7 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
26 มี.ค. 2564
8 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
26 มี.ค. 2564
9 คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
26 มี.ค. 2564
10 คู่มือ การจัดทำและประสานแผนพัฒนา ในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3