คู่มือการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
16 ธ.ค. 2564
2 คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
26 มี.ค. 2564
3 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
26 มี.ค. 2564
4 แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Formation and Evaluation of the Internal Control System ดาวน์โหลดเอกสาร
131
26 มี.ค. 2564
5 คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
124
26 มี.ค. 2564
6 คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
139
26 มี.ค. 2564
7 คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
26 มี.ค. 2564
8 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
112
26 มี.ค. 2564
9 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 มี.ค. 2564
10 คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
134
26 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3