ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) รอบเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
26 เม.ย. 2560
82 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 เม.ย. 2560
83 ประกาศรับสมัครนักเรียนกศน.ตำบลท่าสะท้อน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 เม.ย. 2560
84 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
18 เม.ย. 2560
85 แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 เม.ย. 2560
86 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 มี.ค. 2560
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
15 มี.ค. 2560
88 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ม.ค. 2560
89 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 พ.ย. 2559
90 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21