ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ต.ค. 2560
62 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (2561 - 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 ต.ค. 2560
63 ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
20 ต.ค. 2560
64 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 ต.ค. 2560
65 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 ต.ค. 2560
66 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 ต.ค. 2560
67 ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 ต.ค. 2560
68 ประกาศงบไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ต.ค. 2560
69 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 ก.ย. 2560
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21