ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
29 มี.ค. 2561
52 ขอความร่วมมือ สนับสนุนโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ดาวน์โหลดเอกสาร
44
16 มี.ค. 2561
53 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 ก.พ. 2561
54 ประกาศรับสมัครทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี "ท่าสะท้อนคัพ" ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 ม.ค. 2561
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 ม.ค. 2561
56 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 ม.ค. 2561
57 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 ธ.ค. 2560
58 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 พ.ย. 2560
59 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 พ.ย. 2560
60 ประชาสัมพันธ์รับ โอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21