ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 ส.ค. 2561
42 อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 ส.ค. 2561
43 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 ส.ค. 2561
44 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 ก.ค. 2561
45 ขอรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 ก.ค. 2561
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ก.ค. 2561
47 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 มิ.ย. 2561
48 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 มิ.ย. 2561
49 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
09 เม.ย. 2561
50 รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21