ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายห้วยสิทธิ์ ม.6 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
227
26 มิ.ย. 2555
172 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
26 มิ.ย. 2555
173 ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
232
25 มิ.ย. 2555
174 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แยกประปา ม.2 บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
210
19 มิ.ย. 2555
175 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงประปาบ้านล่าง ม.7 บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
290
19 มิ.ย. 2555
176 รายงานรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
223
05 มิ.ย. 2555
177 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
196
23 พ.ค. 2555
178 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 4/2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
195
18 พ.ค. 2555
179 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
24 เม.ย. 2555
180 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งวดที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
213
31 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21