ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ม.ค. 2559
102 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 พ.ย. 2558
103 ขอเชิญประชาชนตำบลท่าสะท้อนและผู้ที่สนใจเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 พ.ย. 2558
104 ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.ท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 ต.ค. 2558
105 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
196
21 ก.ค. 2558
106 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
29 มิ.ย. 2558
107 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
29 มิ.ย. 2558
108 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 มี.ค. 2558
109 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
263
05 มี.ค. 2558
110 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
15 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21