ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแจ้งเช็คหมดอายุ และรับเช็คฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 พ.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 พ.ค. 2563
3 รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 พ.ค. 2563
4 ประกาศงบประจำปี 2562 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 เม.ย. 2563
5 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.ท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 เม.ย. 2563
6 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 เม.ย. 2563
7 ประกาศงบไตรมาส2ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 เม.ย. 2563
8 รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 เม.ย. 2563
9 การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 เม.ย. 2563
10 รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ก.พ.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
04 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21