ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 ม.ค. 2565
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 พ.ย. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 ต.ค. 2564
4 สถิติการคลัง รับจริง จ่ายจริง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
15 ต.ค. 2564
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนและนายกองค์การบริหา ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ต.ค. 2564
6 แบบเอกสารการหาเสียงเลือกตั้งและระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
06 ต.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 ก.ย. 2564
8 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
17 ก.ย. 2564
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
27 ส.ค. 2564
10 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27