ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สถิติการคลัง รับจริง จ่ายจริง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 ต.ค. 2564
2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนและนายกองค์การบริหา ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 ต.ค. 2564
3 แบบเอกสารการหาเสียงเลือกตั้งและระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
06 ต.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
23 ก.ย. 2564
5 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
17 ก.ย. 2564
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
27 ส.ค. 2564
7 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
24 ส.ค. 2564
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 ก.ค. 2564
9 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
23 ก.ค. 2564
10 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27