ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 ก.ค. 2563
2 งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ก.ค. 2563
3 ประกาศงบไตรมาส3ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ก.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศวันจ่ายเงินผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
09 มิ.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2563
5
06 มิ.ย. 2563
6 ประกาศแจ้งเช็คหมดอายุ และรับเช็คฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 พ.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 พ.ค. 2563
8 รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 พ.ค. 2563
9 ประกาศงบประจำปี 2562 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 เม.ย. 2563
10 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.ท่าสะท้อน แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21