ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายห้วยสิทธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน