ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศวันจ่ายเงินผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียด :
ประชาสัมพันธ์ประกาศวันจ่ายเงินผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้มีสิทธิต้องมารับด้วยตนเองหากไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้มารับแทนเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ในวันดังกล่าวตามที่ประกาศ สามารถตรวจสอบลำดับรายชื่อได้ที่ศาลาประชุมหมู่บ้านซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนได้ติดประกาศไปแล้วนั้น หรือตรวจสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาขอความกรุณาตรวจสอบลำดับรายชื่อของท่านให้เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณคะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน