ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนตำบลท่าสะท้อนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
  รายละเอียด : ขอเชิญประชาชนตำบลท่าสะท้อนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2557 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2557   :: จำนวนผู้อ่าน 125 คน