ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
  รายละเอียด : ขอเชิญประชาชนตำบลท่าสะท้อนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557   :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน