ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
  รายละเอียด : ขอเชิญประชาชนตำบลท่าสะท้อนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยวิสามัญที่ 2/2557 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2557   :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน