ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การแข่งขันเซปัคตะกร้อ "เขาพลูโอเพ่น 2557"
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเซปัคตะกร้อ "เขาพลูโอเพ่น 2557" ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ ลานกีฬาบ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชิงเงินรางวัลบำรุงทีม โดยมีเงินรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 2,000 บาท รางวัลที่ 4 จำนวน 1,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ค่าสมัครทีมละ 500 บาท ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ใหญ่ประเทือง โกละกะ โทรศัพท์ 087-2761022, นายอัครเดชน์ ศักดา โทรศัพท์ 087-2733319
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557   :: จำนวนผู้อ่าน 118 คน