ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน