ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนและนายกองค์การบริหา
  รายละเอียด :

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน