ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน