รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564  วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 149 คน