กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับ COVID 19

รายละเอียด :
    

 วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับ COVID 19

นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ทีม SRRT อำเกอพุนพิน สาธารณสุขอำเภอพุนพิน ภาคีเครือข่ายตำบลท่าสะท้อน ได้เข้าร่วม พูดคุย ให้แนวทางการดูแลกลุ่มเสี่ยง COVID 19
วางระบบการดูแลผู้ปวยกลุ่มเสี่ยงร่วมกับบริษัทเอกชนในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน ได้รับความร่วมมืออย่าง
ดี และร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน

ได้มีการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุมทุกคน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563    อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**